Our Mission

We utilize state-of-the-art technology to efficiently manage water production systems, aiming to enhance capacity and ensure stability in water services for the industrial sector.

นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดูแลระบบผลิตน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความมั่นคงในการให้บริการด้านน้ำในภาคอุตสาหกรรม

VISION

Developing water resources to drive the economy of the Eastern Industrial Region.


"พัฒนาทรัพยากรน้ำ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมตะวันออก"

Our Services

Service for system maintenance to improve water quality in industrial plants


บริการรับดูแลระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม

Technical consulting services for water quality control


บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคควบคุมคุณภาพน้ำ

Related technical consulting services


บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy and Cookies Policy
Compare product
0/4
Remove all
Compare